Святло і цені Зянона Пазняка

Добрыя людзі і злыя людзі, добры народ і злы. І яшчэ гэтае незразумелае словаспалучэнне — «нармальны чалавек». Піша Ева Вежнавец.

Святло і цені Зянона Пазняка
Святло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона ПазнякаСвятло і цені Зянона Пазняка

Беручы ў рукі гэтую кнігу, я мусіла прыдушыць скепсіс, каб зазірнуць усярэдзіну. Колер вокладкі дакладна такі, як на памятных беларускіх шыльдах у Вільні, фундаваных Міністэрствам культуры хіба ў 1980–1990 — шэры мікашэвіцкі граніт, на якім нічога немагчыма прачытаць. На шэрым тле вокладкі выдзяляюцца далёкія дрэвы, хаты і сілуэт касцёла. Дрэвы, хаты, храм і снег — пералік роднага. Адкрыю вам таямніцу: кнігу трэба раскласці так, каб бачыць абедзве старонкі вокладкі — першую і апошнюю. Адкрыецца пейзаж — зімовы вечар у мястэчку Суботнікі. Калі не разгорнеце — магія здымка і, адпаведна, вокладкі ад вас схаваецца. Праўда, гэтую магію і так псуе нецікавы шрыфт. Ды і сама назва ніяк не прамовіла да майго ўяўлення. Я і так ведаю, што такое добрая фатаграфія, я яе бачыла — конь, які ляціць над вуліцай, не кранаючы зямлі, і ластаўка, якая стралой пралятае паміж дарогай і капытом.

Што ж новага-добрага можа сказаць кніга пад такой ніякаватай назвай?

Выявілася, можа. Некалі ў НН быў выдатны кніжны конкурс-агляд «Страказінае вока». Задума была ў тым, каб з дапамогай маленькіх фрагментаў нарацыі як мага больш дакладна паказаць беларускі літаратурны ландшафт.

Альбом эсэ Пазняка пра добрую фатаграфію якраз і дае такі эфект страказінага вока. Карціна свету сабраная тут з позіркаў фотамастакоў розных краін і часоў.
Сегменты, якія складваюцца ў адно і тут жа распадаюцца, стракацяць. Візуальнае свята, збольшага чорна-белае. Чым менш каляровая фатаграфія, тым болей ажывае фантазія.

Кніга мае каля 240 старонак і складаецца з 56 эсэ, прысвечаных аднаму або некалькім здымкам.

Два першыя эсэ — «Менск — сакавік 1918» і «Вільня Яна Булгака».

На здымку з Deutsche Bundesarchiv мы бачым пляц Волі ў сакавіку 1918, выгляд з акна гатэля «Еўропа». Гэта хранатопас БНР, і таму здымак выклікае трымценне. Кафедральны касцёл, пастой конак, мокрыя вуліцы, выразныя сілуэты дрэваў у імжы.

«Нямаш, браткі, як Менск наш бяленькі», — цытуе аўтар Дуніна-Марцінкевіча. Цяпер, браткі, няма ні нашага бяленькага Менска, і Беларусь наша даўно не бяленькая.
«Гэты Менск разбурылі рускія бальшавікі», — піша Пазняк. І згадвае эпапею абароны Верхняга горада ў 1960–1980. Тады група абаронцаў Верхняга горада спыніла бульдозер камунізму. Праўда, праз гады прыкаціў яшчэ больш брутальны бульдозер, і вы ўсе яго ведаеце. Ён папляжыў усё, што выбівалася з эстэтыкі казармы, турмы, шматпавярховіка, калгасу.

Тым большы тэрапеўтычны эфект дае мройная, замглёная Вільня на здымках Яна Булгака — там застаўся кавалак нашай цывілізацыі,
літоўцы яе прынамсі не разбураць. За невялікую капейку і пры наяўнасці візы кожны можа паехаць туды проста цяпер.

Вільня ўстаяла, а вось фотаархівы Фабіяна Рушчыца і Яна Булгака знішчылі Першая і Другая сусветныя войны.
«Загінулі каля 50 тыс. каталагізаваных негатываў», — піша Пазняк. Да тэмы знішчэння фотаархіву аўтар вяртаецца у 56-м эсэ «Світанне Айчыны».
Падчас ператрусаў і «гэбоўскага пагрому» ў ягонай мінскай кватэры дурныя боты знішчылі ўжо ягоныя, пазнякоўскія негатывы — таксама каля 50 тысяч. Сябры сабралі ацалелае і перадалі за мяжу.
56-е эсэ складаецца з гэтых уратаваных здымкаў. На іх стары Менск, Верхні горад да «рэстаўрацыі». Зянон Станіслававіч спадзяецца што па гэтых здымках горад удасца аднавіць некалі, калі ўлада не будзе такой хамуйлаватай. Там жа фота персанажаў з браслаўскіх вандровак аўтара (афтоп: а вы ведалі, што «цыбаты чарнявы Зянон», якога ў якасці таварыша вандровак згадваў Караткевіч, — гэта малады Пазняк?).

Трэцяе эсэ — «Лукашызм, або Цёмнае царства». Там змешчанае фота невядомага аўтара з сярэдзіны 90-х — панылая кабеціна старэйшага сярэдняга веку ў газавай хусце цалуе руку Лукашэнкі, няспрытна трапіўшы ў пазногаць вялікага пальца.
Лукашэнку гэта ўсё відавочна падабаецца. На заднім плане бруднаваты поп і нейкія неахайныя таварышы. Аўтар піша:

«Па структуры, сюжэце і жанры фатаграфія выклікае чамусьці асацыяцыі з падыходам рускіх «перасоўнікаў» у жывапісе.
І сапраўды, тут няма нічога беларускага. Нейкі чужы сярэднявечны абсурд у XXI стагоддзі. Гэтыя зарослыя неахайныя суб’екты з доўгімі тлустымі валасамі, у пакамечаных пінжаках, ад якіх, здаецца, патыхае потам і ладанам; гэты барадаты поп у цэнтры з яйкападобным тварам і гуллівай усмешкай садукея. І нарэшце, пярэдні план — сам «православный атеист». «Вось яно! Вось я! Тая школа, дзяцінства, выспяткі, здзекі — «прыдурак, «байструк»! — прамільгнула глыбока схаваная крыўда. «Цяпер вось яно! Я такі вялікі і такі просты…»
І далей: «Гэта фатаграфія без станоўчых персанажаў.
Хаця ў мяне шкадаванне і спагаду выклікае ўсё ж пажылая жанчына, што абедзвюма рукамі трымае палец вярхоўнага начальніка ўлады і цалуе яго ў пазногаць. Гэта даніна традыцыі, знак культуры, пакоры і павагі да начальства. У прынцыпе, нічога кепскага тут няма, калі б…»

Тут я з аўтарам не пагаджуся ў двух пунктах. Па-першае, цалаваць пазногці начальству — кепска. Гэта забойча для душэўнага здароўя і цалавальніцы, і цалаванага. І другое: калі ў гэтым здымку і ёсць нешта беларускае, дык гэта яна, забітасць, другая натура, утоўчаная акупантамі і начальствам у самы арганізм.

У канцы кнігі, у эсэ «Вялікдзень», аўтар змяшчае здымак Васіля Фядосенкі «Усяночная» — прасветленыя і задуменныя вернікі, што прынеслі ў храм свяціць кошыкі з ежаю. Стаяць і слухаюць казань, твары анёльскія. Здымак цёплы, мядовы і такі мілы, што вачэй не адвесці. Побач з ім другі — «Вялікдзень» — людзі стаяць велікодным днём пад брамаю турмы, з перадачкамі для палітвязняў, блізкіх і родных.
Ля брамы плямістай спінай да сузіральніка стаіць мажны амапавец, дужа падобны да дыпладока.

Бягуць гады.
Так хутка.
І, як раней,
пакутуе наш народ, — каментуе аўтар.

Даруйце, але на першым здымку цалуе ўладныя кіпцюры таксама народ. Адны пры рэжыме плачуць, другія скачуць.

І тыя, і другія — народ. Мала таго, дзеці тых, хто цалаваў ручку, магчыма, сядзяць у турме, як на здымку «Вялікдзень» — здымкі раздзяляе роўна 10 гадоў. Любіць беленькіх, але не любіць чорненькіх можна, толькі з такога падыходу толку — нуль.

Здымкі з «цёмнага царства» лукашызму абраныя са снайперскай трапнасцю.
Тут найлепшае ад Анатоля Клешчука, Васіля Фядосенкі, Андрэя Лянкевіча (дама з чырвоным сцягам у імгле), Віктара Драчова (вясковыя цётухны ў хаце, на покуці — вышэй за абразы — партрэт Лукашэнкі (пазней і мегаліслівец ад улады назаве яго «вышэйшым за Бога»), і цыкл Антона Матолькі «Дзікае паляванне» — кабаноіды-амапаўцы хапаюць юнага і прыўкраснага Максіма Чарняўскага. Дарэчы, гэты трыпціх Матолькі, — безумоўна, адна з вяршынь беларускай сучаснай фотажурналістыкі.

Уражвае барвовы (адзін з нямногіх каляровых у кнізе) партрэт Рыгора Барадуліна аўтарства Сяргея Шапрана.
Вось як піша пра партрэт Пазняк: «Высакародства і драматызм гучання яму надае вельмі адпаведны ў гэтай гаме глыбокі аксамітна-цагельны колер і яго натуральная гарманізацыя з іншай, чорна-сіняй тэкстурай адзення, з тонам аблічча, серабрыстымі валасамі».

Партрэт сапраўды цудны: глыбакавокі Рыгор Барадулін у барвовай, як густая кроў, кашулі, сам на чорным тле.
Сваю высакародную галаву Барадулін падтрымлівае рукою з масіўным срэбным пярсцёнкам на сардэчным пальцы. Такія пярсцёнкі абы-каму на палец не сядуць. На гэтым партрэце Рыгор Барадулін атрымаўся высакародны, як кароль Кафэтуа. У кнізе ёсць і душараздзіральны здымак: Генадзь Бураўкін і Рыгор Барадулін ля Божай пасцелі, на якой ляжыць выснажаны, змучаны Быкаў. Але відаць, што гэта Быкаў, не зламаны нічым. Тры высакародныя старцы, мудрацы. Гэта ўжо не «добрая фатаграфія», а выбітная.

Увогуле шакавальных, жорсткіх фота ў альбоме няшмат. Адна з іх — «Стрэл у патыліцу».
Нямецкі афіцэр страляе ў патыліцу жанчыне, якая, уся сцяўшыся, трымае на руках дзіця, адвярнуўшыся ад ката.

Абыду гэтае фота маўчаннем. Яно запісваецца спадыспаду павек, як здымкі Роберта Капы. І ніколі не сціраецца.

Асаблівыя пачуцці выклікаюць эсэ, прысвечаныя заходняму фота, як старасвецкаму, так і новаму. Зянон Пазняк з любасцю піша пра партрэты юнай каралевы Элізабэт ІІ і Одры Хэпберн (абодва аўтарства Юсуфа Карша), пра «сацыяльныя» фота рыбакоў, рабочых, страйкоўцаў, бедакоў часоў Вялікай дэпрэсіі. І нібыта супрацьпастаўляе ім пошлы свет Галівуда і распуснага Парыжа.
У эсэ «Начны Манмартр», прысвечаным фотамастаку Брасаі, Пазняк піша: «Брасаі быў чалавекам таленавітым, але заганнага жыцця. Будучы сваім сярод багемы і начных жыхароў, ён выкарыстоўваў сваю прысутнасць у гэтым асяроддзі для фотатворчасці і выдаў альбом пра начны Парыж, дзе паказаў прастытутак, сутэнёраў, наведнікаў дамоў цярпімасці, хуліганаў, п’яніц, распуснікаў, бедных акцёраў, танцорак, усялякую разнашэрсную публіку з начных кавярняў, танцпляцовак і бардэляў, якую нармальныя людзі звычайна не бачаць».

Зноў антаганізм — добрыя людзі і злыя людзі, добры народ і злы.
І яшчэ гэтае незразумелае словаспалучэнне — «нармальны чалавек».

Жанчын Зянон Пазняк таксама апісвае на кантрасце добрага і дрэннага, да прыкладу, старая прастытутка з Манмартру на фота Брасаі — і светлая каралева Элізабэт з партрэта Карша. Эсэ «Фотакабіна, або Чалавек прыгожы» складаецца са здымкаў пар, якія яны самі сабе зрабілі ў фотакабінах, без удзелу фатографа. Пары 1930, 1940, 1960-х, нашага часу. Ёсць там і здымак аўтара з жонкай. Суправаджаецца радкамі:

Мінаюць дні.
Святло любові
нам непагасна свеціць.

Лепей пра гэты здымак ня скажаш. Самі паглядзіце.

У многіх эсэ аўтар звяртаецца да светлага вобразу жанчыны, піша пра яе схільнасць да самаахвярнай любові, згадвае «песню Сольвейг», што вядзе праз жыццё слабых і знявераных, пра тое, што здольнасць да міласэрнасці, любові і ахвяры робіць жанчыну боствам.
І здымкі светлых жанчын пранізваюць альбом — ад партрэта вясковай дамы «спадарыні Сафеі» Міхася Раманюка праз ужо згаданае фота Одры Хэпберн, і заканчваецца гэтая галерэя вобразаў партрэтам бабулі аўтара.

Бабуля пайшла назаўсёды,
засталася яе качарэжка адна ў куточку.

Чытаю: «Той Галівуд, у якім тварыла Одры Хэпберн, даўно не існуе, і такіх, як яна, там няма. Прымітывізм, пошласць, вычварнае грубае збачэнства, тупасць і садомская распуста Галівуда не тое што ўражваюць — адштурхоўваюць як нечыстоты»; «паўголая, неахайная, абы-як апранутая ў шырспажыў, у пакамечанае нейкае рабоча-кухоннае (а то і спальнае) адзенне, экзатычная публіка на вуліцах Брукліна першыя дні выклікала шок».

Для недаверка людзі не дзеляцца на мадоннаў і блудніц, анёлаў і чарцяк, добрага народа і дрэннага насельніцтва.
Вось, да прыкладу, я такі недаверак са збітым прыцэлам. Заміж чарнаты і белі бачу сто адценняў шэрага. Выключэнняў — чатыры: белыя — Бог і Беларусь, чорныя — д’ябал і той, пра каго вы падумалі.

Тым цікавей было паглядзець на свет вачыма чалавека, які ведае, што ён любіць, а што ненавідзіць як бубонную чуму.
Такі чалавек не прызнае эрзацаў і кампрамісаў. Чорнае ў яго чорнае, а белае — белае. У гэтым сэнсе тым, чыя натура — кампраміс, хто любіць дзівацтвы, нізавую культуру і не разумее панятку «нармальны чалавек», альбом будзе асабліва цікавы. Прынамсі, я пра патрачаныя 30 залатовак не шкадую.

У гэтай кароткай рэцэнзіі я пакінула па-за ўвагай шмат выдатнага. Да прыкладу, гістарычныя здымкі ў эсэ «Апошні танец перад вайной», «Вялікая дэпрэсія», «Савецкі Саюз і Гаміньдан», «Фронт. Ён маё і тваё адраджэнне» (дзе сярод твараў фронтаўцаў я злавіла ўсмешлівы твар Галіны Вашчанкі, жонкі Пазняка), «Ціхая малітва над расстралянымі», «Курапаты. Вечны спакой», «Апошні год Кебіча», «Цягнік у нямецкае рабства», «Менск пад акупацыяй і вайной» «Ціхі Чарнобыльскі генацыд» і іншыя. Ёсць там зямныя і марсіянскія пейзажы, гарады, акіяны і неба. Ёсць несамавіта файныя партрэты. Глядзіце самі.

Пакідаю без увагі і мастацтвазнаўчыя развагі Пазняка, якіх у тэксце якраз у меру. Яны падаліся мне цікавымі, але ацаніць іх належным чынам я не магу.

Як не ацэньваю і выбарку здымкаў — наколькі яны знакавыя для гісторыі фатаграфіі, для мастацтва. Зрэшты, кніга суб’ектыўная, як ёй, на маю думку, і належыць.

Гэта збор эсэ чалавека вялікага.
Я смела даю эпітэт «вялікі», бо Пазняку разам з выбітнымі папярэднікамі і паплечнікамі ўдаліся такія праекты, як Верхні горад, Курапаты, Фронт, Незалежнасць Беларусі. Ён дагэтуль займае месца ў грамадскай свядомасці, нягледзячы на доўгую эміграцыю.

Дарэчы, кніга мае шматвымерныя вартасці. Яна ў вас у руках не рассыплецца — дыхтоўная. Прыемная на дотык — крэйдаваная папера, белая, як тварык Рэбэкі, дачкі Ісаака з Ёрка. Тоўстая ледэрынавая вокладка. Ад кнігі ідзе салодкі таямнічы пах вечнасці, прысутнай і адсутнай адначасна. Я, напрыклад, гэтую кнігу адразу ж пазначыла экслібрысам, каб не было спакусы камусьці падарыць. Такая патрэбная самой.

* * *

Зянон Пазняк. Добрая фатаграфія. Фатаграфічныя эсэ пра фатаграфіі з краінаў Еўропы і Амерыкі ад сярэдзіны XIX стагоддзя і да нашых дзён. Варшава — Нью-Ёрк — Горадня, 2012. Гарадзенская бібліятэка.

P. S. Ага, і мова. Кніга пісаная тарашкевіцай, але непаслядоўна — можна прачытаць на адной старонцы «псіхалЯгічны» і «археалАгічны». Ёсць і паланізмы з русізмамі — так, спадар Булгак на с. 9 «усправедлівяўся» перад немцамі, што ён не паляк, а беларус. Гэта стварае іранічны падтэкст. Беларус «апраўдваецца», «бароніцца». «Усправедлівяецца» якраз паляк. «Абедзьвума» рукамі — заміж «абедзьвюма». Бо ёсць абодвума і абедзвюма. Мужчынскі і жаночы род. Аднак апошнім часам у нас пабралі моду выдаваць кнігі без карэктара. Што шкада.

Ева Вежнавец

Наша Ніва / NN.BY – незалежная газета. Яна існуе на ахвяраванні і грошы з продажаў. Таму яна адлюстроўвае інтарэсы беларускага грамадства, а не дзяржавы. Наша Ніва была заснаваная ў 1906, адноўленая ў 1991.
Ахвяраваць грошы на НН праз WebMoney
Ваша імя (неабавязкова):
Сума (WMB):
bhajravi напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 11:27
P.S. «Абедзьвума» рукамі — заміж «абедзьвюма». АБЕРУЧ
фотограф напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 11:35
Зенон Позняк не получил разрешений от белорусских фотографов на публикации фотографий. Он нарушил авторское право фотографов. Он даже не спрашивал разрешений на публикации Более того, те фотографии, которые вышли в книге, просто выцарапаны из интернете в плохом качестве. Когда открываешь эту книгу-хочется запустить ею в автора Рэд. Але ці ёсць тут парушэнне справядлівасці? У кнізе важны падбор фотаў і іх вытлумачэнне. І, па-мойму, неадпаведна, каб Пазняк траціў час на перапіску з аўтарамі фотаў. Ён заслужыў сабе такое права, калі хочаце. Тым больш што кніга выпушчана не для прыбытку, гэта некамерцыйнае выданне. Гэтая кніга з'явілася не ў камерцыйнай прасторы і не з камерцыйнымі мэтамі, а таму нелагічна і няправільна пераносіць на яе законы камерцыйнай прасторы.
вось напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 11:40
Такі чалавек не прызнае эрзацаў і кампрамісаў. Чорнае ў яго чорнае, а белае — белае. У гэтым сэнсе тым, чыя натура — кампраміс, хто любіць дзівацтвы, нізавую культуру і не разумее панятку «нармальны чалавек», альбом будзе асабліва цікавы. Прынамсі, я пра патрачаныя 30 залатовак не шкадую. ............................. панятак "нармальны чалавек" для кожнага можа быць розным - асабліва калі мець наўвазе кантэкст. Нармальны - абы не забойца незабойцаў.. Астатніх нармальных-ненармальных можна абмяркоўваць.. Баюся, што мае высновы нармальнасьці могуць не супасьці з Пазняковымі. Можа нават радуюся гэтаму, бо мяне не натхняе такая абмежаванасьць. Аўтарка вельмі старалася не нашкодзіць - ну і малайчына...Але пункты пазначыла - таксама малайчына. а вось на здымку зла і здымку фронтаўцаў - ці не адзін і той жа твар - круглатвары, з чорнаю бародкаю( канешне ж, на здымку "зла" ён больш неахайны і не такі малітоўны..)???
Дзве высновы напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 12:04
1. Крок да кананiзацыi "беларускай" эстэтыкi. Тут Пазьняк -- мэтр. Наколькi слабы ў палiтыцы, натолькi моцны мастацтвазнаўца. 2. "Рэд. Але ці ёсць тут парушэнне справядлівасці?..." -- калi "па паняцiях", то не, усё добра. Народ любiць палiтыку Лукашэнкi i фоткi Пазьняка. Рэд. Не па паняціях, а па законах. Вось жа, нельга законы камерцыйнай прасторы пераносіць на законы прасторы некамерцыйнай. Іначай Вам прыйдзецца супраць Хрыста распачаць справу за злоснае хуліганства і псаванне маёмасці (выгнаў гандляроў з храма, перавярнуў іхныя яткі).
Димыч напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 12:08
Рэд. Але ці ёсць тут парушэнне справядлівасці? ============== Вам читатель пишет о нарушении юридического права, а вы ему в ответ о некой справедливости. редактор, Вы демагог! :))
Димыч напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 12:10
Іначай Вам прыйдзецца супраць Хрыста распачаць справу за злоснае хуліганства і псаванне маёмасці (выгнаў гандляроў з храма, перавярнуў іхныя яткі). ============= Не придется. Христа за то и распяли: не мешай вести бизнес в храмах.:))
фотограф напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 12:25
Если проект некоммерческий, то значит даже не стоит спрашивать разрешения на издание фотографий? Я сейчас говорю даже не о деньгах, т.к. в финансовом плане это точно выигрышный иск к автору и издательству, я говорю про элементарный этикет. Неужели спросить у фотографов разрешение у кого-то язык не поворачивается? Я говорю что издавать фотоальбом с таким качеством фотографий и парочкой "сомнительных" авторов-это неуважение к фотографам.
Partyzan напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 12:49
2 фотограф напiсаў(ла) здарова мусорок.
Бенедзікт напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 12:50
Як звычайна. Набеглі тыя, каго круціць да істэрыкі, пры ўзгадваньні З.Пазьняка. Але тое добра - хай робяць рэкляму. А кніга выдатная, як усё, што робіць Зянон Пазьняк...
фатограф напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 13:03
гэта ж не фотаальбом, а мастацтвазнаўчыя эсэ, здымкі выкарыстоўваюцца як ілюстрацыі да тэкстаў. Якасць здымкаў і вёрстка даслоўна такая, якая патрэбна аўтару, каб дасягнуць сваёй мэты. Ды й Пазьняк ва ўступе ясна ўсё тлумачыць: "Абазначаючы тэму "Добрая фатаграфія", я не стаўлю задачу паказаць узровень таго ці іншага фатографа, ці пазнаёміць з шэдэўрамі прафесійнай фатаграфіі (якія часам даволі банальныя). У аснову адбору пакладзена адлюстраванне часу, эмацыйнае ўражаньне вобразу, перажываньне чалавечага духу, адбіткт беларускай культуры, хараство Зямлі і людзей, трагічны і вечны аспэкт чалавечага існаваньня. Вобразнае ўражаньне і імгненьне часу будзе галоўным адбіткам. Таму там, дзе гэта адчуванне ёсць патрабаваньні да тэхнікі абробкі фатаграфіі будуць з майго боку МІНІМАЛЬНЫЯ, нават калі гэтым адлюстраваньнем стане растравая фатаграфія з газеты ці шматкротная рэпрадукцыя з паліграфічнага выданьня..." Якія могуць быць пытанні да аўтара? Ці праблема толькі ў тым, што гэта Пазьняк. Аўтарства здымкаў пазначана. Зразумела, што з'яўленне ў кнізе Пазьняка імя і прозвішча фатографаў, якія працуюць на асвятленні афіцыйных мерапрыемстваў, можна сур'ёзна зашкодзіць у працы. Але ж тады можна будзе спаслацца на тое, што я не ведаю, што Пазьняк узяў мой здымак :) Не паляніўся, набраў цытату :)
?! напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 13:06
фатографу А можа дзякуючы гэтай кнiге шмат хто i даведаецца пра гэтых фатографах i пра iх працы?
Стась напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 13:10
Во,бач ты -адзiн сабака загаукау,другi.Не дае iм спакою Пазьняк. Зянон Кнiгi выдае.А што робiце вы , спадар Фотограф,дзе можна набыць вашыя працы.A cпадар Димыч ,як я разумею пiша толькi у два месцы-каменты у Нiву i отчёты в контору.
Жора, где ты был? напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 13:16
2 фотограф У кнізе ёсьць твае фоткі, балабол? Пазнач якія і надрукуй тут сваё імя.
Доктар напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 13:24
фотограф напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 12:25 Если проект некоммерческий, то значит даже не стоит спрашивать разрешения на издание фотографий? .................................. Пеця,калі фоты знаходзяцца ў свабодным карыстаньні,то пытацца нікога ня трэба.
Доктар напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 13:25
Пазьняку зайздросьцяць,асабліва людзі без канцэпцыі і грамадзянскай пазыцыі.
Димыч напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 13:38
фотограф напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 12:25 Если проект некоммерческий, то значит даже не стоит спрашивать разрешения на издание фотографий? Я сейчас говорю даже не о деньгах, т.к. в финансовом плане это точно выигрышный иск к автору и издательству, я говорю про элементарный этикет. Неужели спросить у фотографов разрешение у кого-то язык не поворачивается? Я говорю что издавать фотоальбом с таким качеством фотографий и парочкой "сомнительных" авторов-это неуважение к фотографам. ----------------------- И это с точки зрения права антизаконно! Позняк нарушил авторские законы о праве фотографов на свои фотографии. Как мимимум на Западе его можно засудить за это.
Димыч напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 13:45
Пеця,калі фоты знаходзяцца ў свабодным карыстаньні,то пытацца нікога ня трэба. =============== Кто вам это сказал? Попробуйте на Западе выпустить в свет книжку с фотографиями западных фоторгафов без их согласия. Вас в тюрьму посадят или разорят штрафами. А Позняку значит можно использовать фотографии белоруских фотографов без их согласия? Достаточно лиш написать, я мол просто книжку своих эссе некоммерческую издал и все гут? Юридическая некомпетентность и неэтическое поведение Позняка просто шокируют.
Доктар напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 14:00
Димыч напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 13:38 ''...Как мимимум на Западе его можно засудить за это...'' ----------------------------- А дзе ''Запад''? Ты на ''Западе''? Едзь на ''Запад'' і засудзі яго там ''как мінімум''. Ці ты толькі пастукаваеш сям-там патроху?! Стукач?
Алесь Беларус напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 14:46
Фу Дiмыч, пакiнь хоць на гадзiну - другую каментары, хай праветрыцца. А потым зноу прыходзь.
Літвінскі воўк напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 15:11
Einsatzgruppen. Стрэл у патыліцу. прабачце, але навошта выстаўляць савецкія падробленныя фоткі http://foto.meta.ua/3100626.image#3100629.image
asar напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 15:44
ВЯЛІКАЕ... калі яго бачыш, то словы нікчэмны - іх не хапае... :)
2 фотограф напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 15:59
зянонаўшчына гэта той жа лукашызм, толькі на беларускай, а не рускай мове, дый не пры ўладзе й, як бачыце, законы ні таму, ні другому не пісаны
Димыч напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 16:13
2 фотограф напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 15:59 зянонаўшчына гэта той жа лукашызм, толькі на беларускай, а не рускай мове, дый не пры ўладзе й, як бачыце, законы ні таму, ні другому не пісаны ================== Согласен. Тот же авторитаризм, но только на беларускай мове. Щас зянонауцы кинутся зноу на мяне у атаку.:)) Но против правды не попрешь!
Вешалка тэатральная напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 16:20
22222...фотограф Публіцысты ленінскай школы: кніга пра фота як мастацтва і як даніну часу, а не пра Зянона. Спынеце свой фантан, які б'е ля помніка Дзяржынскаму і вежы Цанавы. А то спачатку пра права, потым пра суды... І гэта дзе?!? У краіне, дзе няма права, няма судоў, няма мастацтва, акром дазволенага. Дык Зянон выдаваў сваю кнігу ня тут. Чаго вы ўсё так перапудзіліся?
2 фотограф напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 16:36
Рэд. 13 верасня 2012 у 11:35: "...кніга выпушчана не для прыбытку, гэта некамерцыйнае выданне." Яна надрукавана і распаўсюджваецца за СПАСИБО? Вам і гэта дакладна вядома? Дык ёсць ці няма парушэння аўтарскіх правоў фатографаў у дадзенай кнізе, якія пералічыў фотограф у каментары ад 13 верасня 2012 у 11:35 і іншыя ніжэй?
Сьвятло і цені аднаго фотаздымка напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 17:07
Глядзім разам першы каляровы здымак, што ў пачатку артыкула. Галоўная фігура тут чалавек з барадой - ён у цэнтры кампазыцыі ў чорным адзенні, бо мімаволі погляд выбірае яго. З правага боку ад гэтага галоўнага героя бачым чалавека быццам бы з нажом (а насамрэч паперкай), які стаіць апошнім сярод мужчын з бародамі, якія глядзяць куды заўгодна толькі не на Лукашэнку. Пад "рукой з нажом" бачым напаўсагнутую ў веры бабульку, якая склала рукі так, як гэта робяць праваслаўныя вернікі пры сустрэчы з папом у царкве. Пры гэтым, тры пальцы яе правай рукі (як і пальцы правай рукі, якія мы бачым на здымку) маюць адзін колер, а чацверты палец левай рукі мае зусім іншую афарбоўку. Менавіта гэты палец злучае пералічаных асоб з постаццю сівавалосага мужчыны з вусамі, які злева на фота - то бок з Лукашэнкам. Усё вышэйсказанае кажа пра тое, што гэта не фатаграфія, а падробка ці, мякчэй кажучы, фотакалаж. ЗЯНОН ПАЗЬНЯК у сваім артыкуле на СВАБОДЕ да гэтага здымку два гады таму пісаў: "І напрыканцы ня вельмі радасная інфармацыя. Фота было зьмешчана ў сеціве пару гадоў таму (здаецца, нават на "Свабодзе") без пазначэньня аўтара здымка. (Гэта, на жаль, вельмі частая зьява ў інтэрнэце.) Тым часам аўтар, на маю думку, заслугоўвае высокай пахвалы. Спадзяюся, што фатограф адзавецца, і мы даведаемся, хто зрабіў гэтую выключную і выразную фатаграфію." А вось мне хацелася б даведацца якой кампутарнай праграмай карыстаўся аўтар, ствараючы гэта фоткалаж? Гэткія калажы, часам "от нечего делать", робяць кампутарных спраў майстры для жарту, гумару, правакацый...
praleska напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 17:41
Не заўважыла рэсурсу толькі на першай фатаграфіі. Рublic domain гэта ўжа скарыстаныя дзеля рэпрадукцыі здымкі для публікі, адна Рыгора Барадуліна дадзена як услуга альбо падарунак( сourtesy). Па закону копірайт людзі не рэгуліруюцца, здымаць у прынцыпе можна ўсіх, за выключэннем выпадкаў у нацыянальнай бяспецы, прыватнасці дзяцей, маральнасці і т.п. Няма агульнай рэгуліроўкі запрашаць копірайт на здымку людзей, таму мабыць і першае фота без рэсурснай спасылцы ўнізу ў правым кутку. Калі здымак без уласьніка, якому гэта права належыць, тады трэба пісаць што "невядомы", што гэта й зроблена ў гэтым зборніку, як я зразумела. Тутэйшыя "эксперты" на тэмы Зянона так і не паразумнелі. Звычайна іх тут два.
Anatol Starkou напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 18:05
praleska напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 17:41 Тутэйшыя "эксперты" на тэмы Зянона так і не паразумнелі. Звычайна іх тут два. ### Маеце рацыю, praleska: экспертаў заўсёды двое - Закон і сумленне. 1.Прыедзьце да мяне ў Нью Ёрк ці запрасіце да сябе ў Вялікую Брытанію, дзе я вас паздымаю ды юез вашага ДОБРА змяшчэ ці то ў інэт, ці то ў кнізе. Потым пагаворым. 2. Адзін вядомы беларускі паэт змясціў мае ЯГО фота і забыўся пад ім напісаць хто аўтар здымка (я на НН аб гэты пісаў, калі мы адзначалі юбілей іншага паэта-беларуса). Вайны паміж намі не было і не будзе. 3. Здаецца ў студзені 2011 быў мітынг тут у Нью Ёрку на конт нашых палітзняволеных пасля снежня-2010. Я здымаў (Беларускі партызан змясціў тыя здымкі). Спытаў адну вядомую беларуску і зрабіў яе здымак. Даслаў ёй па е-майл. Дык вось, не гледзячы на тое што ў нас не было размовы на конт капірайту, жанчына напісала што маўляў калі будзе друкаваць мемуары спытае мяне аб праве на друкаванне гэтага здымка ў кнізе. Іншы чалавек. Ёй і тлумачыць нічога ня трэба, бо зразумея. Дык сустрэнімся, praleska?
Anatol Starkou напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 18:41
2 praleska для вашага ведама вось мае чатыры камента ў гэтай тэме 13 верасня 2012 у 15:59 13 верасня 2012 у 16:36 13 верасня 2012 у 17:07 13 верасня 2012 у 18:05
тетя маня напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 18:41
Агентура пытается своими пустыми комментариями и придирками отвести внимание от бедственного положения населения страны сложившегося в результате провальной обанкротившейся политики их шкловского выскочки и их кураторов, насаженных сюда москвой.
Димыч напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 18:53
Тете Мане Агентов имена в студию! Заодно и доказательства что они агенты,:))
Anatol Starkou напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 18:57
тетя маня напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 18:41 Агентура пытается... ### няхай робіць што заўгодна на тое яна агентура а я пра якасць здымка з Лукашэнкам і бабуляй але па свойму ў мяне ёсць здымак з радзільнага дома, дзе дачка на другі дзень пасля нараджэння першыга хлопчыка трымае первенца, корміць груддзю, а той падняў галаву і першы раз (за дзевяць меяцаў!!!) сустрэліся погляды маці і сына ён вельмі добры здымак але крыху шчэ рэзкасці хацелася б момант быў, паспеў зняць яго, але... якасць павінна была быць лепшай дык то здымак для дома для сям'і а з Лукашэнкам і бабулькай якасць здымка - ЗЕРО такі здымак нельга людзям паказваць у кнізе - мае меркаванне, а вы кажыце агентаў Масквы
praleska напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 19:07
"Дык сустрэнемся, praleska?" Я сваіх 'хлопцаў' па партыйнай належнасці выбіраю, Толік... Магу канешне зрабіць кароткае выключэнне з-за належнасці прыгожаму целу ;-))) Прабачце, тетя маня, сапраўды ўвага адхіляецца.
Anatol Starkou напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 19:47
praleska напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 19:07 Я сваіх 'хлопцаў' па партыйнай належнасці выбіраю, Толік... ### Я той Толік які безпартыйны ўжо амаль 61 год. "Магу канешне зрабіць кароткае выключэнне з-за належнасці прыгожаму целу " Што ж як бачыце, што маю - тое маю... http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/545669_415391101825609_2079331226_n.jpg а гэта мае унук Нікалас, дачка Наталля і ўнук Эндрю http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/488231_445799995451386_1065175377_n.jpg
Filifionka напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 20:04
Дазволу аўтара здымка трэба спытаць. Былі ўжо такія праблемы ў апошнія гады паміж складальнікамі вершаваных анталёгій і аўтарамі вершаў. Усе памятаюць, аж да боек даходзіла. Але будзьма рэалістамі: патрабаваць праз суд шматтысячных кампэнсацый у беларускіх умовах ня мае сэнсу. Тутэйшы рынак не апэруе такімі сумамі, творца атрымлівае за свае працы капейкі. Фатографы слушна падымаюць пытаньне пра аўтарскае права, творца мусіць атрымліваць ганарары за сваю працу. Але не ў судзе. Кніжка - выданьне некамэрцыйнае. На яе склаліся прыватныя асобы, цяпер спрабуюць вярнуць грошы. Такія маю зьвесткі. А мой досьвед кажа, што грошай яны не адаб'юць. Калі пашанцуе, то напалову акупіцца. Якія ў такіх умовах судовыя выплаты?
Filifionka напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 20:09
І яшчэ: дзіўна чытаць інсінуацыі, што фатограф, які абураецца тут на Пазьняка, агент КДБ. За руку яго не лавіў ніхто, чалавек можа абараняць свае прафэсійныя інтарэсы. Раз мы ідзем за эўрапейскімі каштоўнасьцямі, мы павінны паважаць і аўтарскае права. Ды і навошта нам, каб нашыя творцы хадзілі басякамі? ім трэба даць зарабіць. Інакш дылетантызм будзе квітнець паўсюдна.
Бенедзікт напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 20:14
Filifionka напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 20:09 ... Раз мы ідзем за эўрапейскімі каштоўнасьцямі, мы павінны паважаць і аўтарскае права. ... -------------------------------------- Як Вы прачыталі - кніга не камерцыйная. Аўтар за яе нічога не атрымаў. Усе аўтары фатаграфіяў пазначаны. Так што аблом, для некаторых, якія спадзяваліся нешта атрымаць за быццам бы парушаныя аўтарскія правы.
praleska напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 20:35
Дзякуй Толік, пакладу пакуль у файл "may be", то бок пакуль" тое, што маеце", пераважа ў мяне над 'беспартыйнасцю';-).
вось напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 20:35
чаго прычапіліся да тых дазволаў-недазволаў - кніжка пра адносіны аўтара да пэўных з'яў.. вось мне хочацца выказацца наконт фота з лукою. 1. жанчына ў газавай хусцінцы нейкая былая саветчыца - не падобная на спрацаваную калгасніцу - але лукаш руку амаль прыбраў - таму атрымаўся пацалунак у пазногаць. Твар у яго вельмі ўзрушаны - наступным жэстам будзе нешта накшталт блаславеньня.. Публіка вакол - у стане эйфарыі. Вось гэта дакладна - стан эйфарыі - як прыгавор. 2. Фота фронтаўцаў. У вачах гэтых людзей столькі дабрыні і надзеі.., столькі суму і столькі даверу.. Надзеі не спраўдзіліся, дабрыня была абсмяяная - застаўся толькі сум і расчараваньне. Хочацца знайсьці вінаватых, але лепш ня трэба больш шукаць.
Filifionka напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 20:45
Бенедыкт, гэтая супольнасьць - фатографы - маюць права атрымліваць грошы за сваю працу. Хай паступаюць так, як лічаць слушным. Кніга вельмі шмат гаворыць пра Пазьняка як палітыка, постаць, шмат што тлумачыць, чаму ў 1990-х гісторыя пайшла туды, куды пайшла. Рэцэнзія найперш пра гэта.
Доктар напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 22:37
Filifionka напiсаў(ла) 13 верасня 2012 у 20:09 І яшчэ: дзіўна чытаць інсінуацыі, што фатограф, які абураецца тут на Пазьняка, агент КДБ. За руку яго не лавіў ніхто, чалавек можа абараняць свае прафэсійныя інтарэсы. Раз мы ідзем за эўрапейскімі каштоўнасьцямі, мы павінны паважаць і аўтарскае права. -------------------------------------------- Калі будзе права,тады і будзем яго паважаць! ;) А пакуль дзякуй такім людзям,як Зянон,што яны змагаюцца за права.
братка Вожык напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 0:11
Рэд. Але ці ёсць тут парушэнне справядлівасці? =============================== Справедливость и заключается в соблюдении законов.А здесь нарушено авторское право,которое карается законом.А если по-вашему справедливость - это то,что вам выгодно,то мы это уже проходили.Так Ленин говорил.
юрась напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 2:57
Бенедыкт, тое, што вы юрыдычны невук, не вызваляе Зянона ад адказнасьці за крадзеж уласнасьці. Тое, што кніга не камерцыйная аніяк не ўплывае на факт парушэньня закону. Калі вы, бы Юры Дзетачкін, крадзеце машыны і прадаеце іх на карысьць дзіцячых дамоў(то бок, ня маеце з гэтага прыбытку), вы не перастаеце быць ворам і парушаць КК.
Юрась Зянковіч напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 3:31
2 praleska Здымак пераходзіць у public domain праз 25 год пасьля першай публікацыі. Тэрміны вывучылі, а значэньне іх -- не.
между прочим напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 8:42
Сколько глупостей и мерзостей сразу! Фотографы, чьи шедевры попали в книгу, должны быть благодарны автору - пусть и с его неоднозначной репутацией в Сосуте - за то, что он вытащил их с их шедеврами из полузабытости. Еще раз: эта книга про искусство фотографии как мерило времени и как остановленное мгновение. Тут же пошли хлестать автора за его политическую деятельность. И Старков стал использовать сайт для переговоров о частной встрече с Пралеской. Даже свои фото посылает при всем честном народе, превращая обсуждение в балаган, что ему только на руку. Ненависть может, оказывается, принимать и такие извращенные формы. Ясно, что такую ненависть ничем не унять. Она может успокоиться только за гробовой доской. Кому-то, как димычам, по их всегдашней привчяке хочется просто гавкнуть из будки, чтобы заметили и отметили: и он что-то понимает. Вот и финал обсуждения-осуждения: "Дайце дзенюх и пшел вон!"
ЯНКА напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 10:36
//// Юрась: « Бенедыкт, тое, што вы юрыдычны невук, не вызваляе Зянона ад адказнасьці за крадзеж уласнасьці ». ~ ~ ~ Юрась, ----------- Вы разумны як валенак! Крадзеж быў бы тады, калі аўтар чужы фатаздымак падпісаў бы сваім імем. А так выбачайце – гэтыя здымкі ў свабодным доступе, плюс аўтар выкарыстоўвае іх як ілюстрацыі, а не дзеля камэрцыйнае выгоды. Давайце яшчэ засудзім спн. Насту за тое, што разьмясьціла на сайце «Самую страшную выяву на сьвеце» Б.Стоўнхэма [1]. Сьмех з Вас. Бенедзікту ---------------- Пішаш файна. Не зьвяртай увагу на розных гора-апанентаў і зайздросьнікаў. ___ [1] http://www.hitkiller.com/the-hands-resist-him-samaya-strashnaya-kartina-na-svete.html
братка Вожык напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 10:38
Вот,здесь была затронута тема об авторском праве.Казалось бы,всё ясно.Закон должен соблюдаться всеми без исключения.Факт нарушения авторских прав очевиден.А факты-вещь упрямая.А различные домыслы о том,что это справедливо,а уж тем более,что авторы должны быть благодарны за то, что их работы опубликовали,показывает,что люди считают нравственным только то,что им выгодно.Сначала надо спросить у авторов фотографий,хотят они или нет,чтобы их работы были опубликованы.Это-элементарная вежливость и воспитание.Достоинства или недостатки книги - это другой разговор.Но сколько негатива было напечатано против тех,кто указал на нарушение авторского права.Дело доходит даже до прямых оскорблений.Это только показывает,что у некоторых отсутствует элементарное понятие о культуре диалога!Вместо обоснованных доводов мы видим ругань и оскорбления.Это и всё, на что способны эти комментаторы??
Chytach напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 11:04
Dyk a chto z pakryudazanych fatografau razmaulau z autaram knihi nakont kanfliktu? Neviadoma, chto uvohule zbirajecca padavac u sud, bo havorac pra heta tyja, czyiimi zdymkami tam i nie pahla. I czamu adrazu u sud? Ci nelha spravu palubouna vyraszyc? Na Lukaszenku lepsz u sud padavajce, nahody sztodzionna pad nahami valajucca.
Filifionka напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 12:32
Лепей бы бакі канфлікта аб аўтарскім праве ў суд сапраўды адно на аднаго падалі або ў камісію па этыцы БАЖ, да прыкладу. Нельга так гнаць адно на аднаго, нельга кідаць зласьлівых словаў, нельга кідацца камянямі ў шкляным доме, гэта безадказна. Потым немагчыма будзе прымірыцца. Рэд. Здаецца, акурат ніхто з тых, чые фоты Пазняк сабраў у кнігу, на яго не ў крыўдзе. У крыўдзе іншыя.
братка Вожык напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 13:30
Логика редакции юридически совершенно не обоснована. Если потерпевшая сторона не может самостоятельно предъявить иск,то это не значит, что можно делать все, что захочется.Для этого существует понятие представительство в суде. Откройте ГПК РБ и почитайте. Кроме потерпевшей стороны есть еще и заинтересованные стороны,чьи интересы также могут быть нарушены. Не все должны иметь юридическое образование,но тогда надо спрашивать тех,кто в этом разбирается.А не выставлять свои понятия, как истину.Кроме того,для того и существует государство, чтобы охранять интересы всех граждан без исключения. Откройте "Международнре право" - там тоже сказано о авторских правах. Возможно, если бы Позняк обратился к авторам работ, то они бы согласились. Я думаю, что не отказались бы. Но пока мы костатируем факт неуважения к авторам, а как следствие - нарушение авторских прав.
Бенедзікт напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 13:47
юрась напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 2:57 Бенедыкт, тое, што вы юрыдычны невук, не вызваляе Зянона ад адказнасьці за крадзеж уласнасьці. ... ---------------------------------- У мяне няма жаданьня ськідваць вас з п'едэсталу - знаўцы юрыдычных навукаў. А вось заўвага Рэдакцыі - выдатная па сваёй трапнасьці. 14 верасня 2012 у 12:32 Рэд. Здаецца, акурат ніхто з тых, чые фоты Пазняк сабраў у кнігу, на яго не ў крыўдзе. У крыўдзе іншыя.
5-я калёна напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 13:58
Откройте "Международнре право" - там тоже сказано о авторских правах. .................... і гэта кажуць, седзячы ў фашыстоўскай краіне.. "Кроме того,для того и существует государство, чтобы охранять интересы всех граждан без исключения" Чым бярэ гэты братка? Так хочацца каб вашы дзеткі, братка, дажылі да пенсіі за тымі узурпатарскімі мурамі.. Правакуеце мяне на такія самазабойчыя жаданьні... Не! - Спачатку суд над бальшавікамі, а потым іх права патрабаваць права!
Filifionka напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 14:45
Адныя (фатографы) заявілі, што выдаўцы - "злодзеі", "укралі" інтэлектоўную уласнасьць. Другія (фан-клюб Пазьняка) - што фатографы - паслугачы рэжыму. І тыя, і другія злоўжываюць дыскусіяй. Ці патрэбныя Пазьняку такія катэгарычныя, сварлівыя прыхільнікі? Ці патрэбны фатографам такія сварлівыя, катэгарычныя абаронцы, якія кідаюцца крымінальнымі абвінавачаньнямі? А дыскусія магла б нас усіх цывілізаваць, навучыць закону і праву. Гэта, праўда, нудна, нашмат больш эмацыянуе лаянка і выдумляньне абразаў.
Filifjoncy напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 17:16
І тыя, і другія злоўжываюць дыскусіяй. ===================================== Kali mužyki vjaduc rej - babam naležyc sjadzec cikha.
ЗАБУГОРНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МУДРАСЦЬ напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 17:34
Калі беларускія мужыкі з-за мяжы вядуць рэч, тутэйшым беларускім бабам на Беларусі трэ самім па сваім рэцэпце варыць боршч "Адраджэнне".
asar напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 17:55
:) такое адчуваньне, што ў палеміцы за вартасьць кнігі Зянона прымаюць удзел персанажы першай фоткі ...уморы... гляньце яшчэ раз на сябе.
praleska напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 18:22
Тут здаецца сварыцца пачалі тыя, хто прайграў суд!. Бачыце, зкраў у іх нехта негатывы фотак, а яны праз суд аўтарства даказаць вырашылі! Або каб здымкі не публікаваліся па правам на прыватнасць? Да здымкаў Пазняка гэта зусім не адносіцца. Ён ніякіх з дадзеных у артыкуле фатаграфій не прысвоіў, грошай не атрымлівае. А калі пачалі аб агульнай справе, тады патрэбен працэс з суда, дзе вы вырашылі даказаць, што нехта выдае вашыя здымкі за свае. Памятайце, што калі зьвярнуліся ў суд , цяжар даказвання на вас, што значыць ВЫ павінны даказаць свае прэтэнзіі. Суддзя разглядае справу: рапарту з паліцыі аб рабаванні няма, сведак, якія бачылі, што здымкі рабіліся вамі не існуе, "сапраўдны аўтар" меў здымкі толькі ў сваім фотаальбоме, камерцыйна з копірайт гэтымі здымкамі не зарабляў. Адвакат маняўрырае і аргументуе, што ягоны "несапраўдны аўтар" набыў гэтыя здымкі на вулічным рынку, або знайшоў, або купіў на продажу з багажнікаў, або з джанк сэйл школы, або нават, калі апаненты знаёмы, атрымаў гэтыя здымкі як падарунак. У цывільным судзе вынік даецца на балансу верагоднасцей, суддзя прыйшоў да выснавы, што ўсе доказы не адпавядаюць прэтэнзіям нібыта сапраўднага аўтара, бо не існуе ніякіх доказаў, што здымкі менавіта ягоныя. Паверыў таму, хто апублікаваў здымкі. Гэта толькі ў 'арэхавай скарлупцы', як цяжка прэтэндаваць на тое, што не мае доказаў. Як вядома, любое мастацтва ( нежывая аб'екты) абараняюцца копірайт законам. Здымкі, пра ЯКІЯ менавіта ТУТ вядзецца гаворка, ўжо памечаны і маюць сваіх аўтараў, даецца спасылка на рэсурсы карыстання. У выпадку "незнаёмага" фатографа, няма каго спытаць на ОК! публікацыі здымка на атрыманне грашовага ганарару, таму й застаецца "без аўтара". Рэдактар і мы, хто як раз і кажам пра кніжку Зянона, абсалютна правільна адказваем апанентам, што аўтарскія правы не парушаны. Камерцыйна фатографам ніхто не перашкаджае зарабляць вялікія грошы, але дзеля гэтага трэба прымітыўнае разуменне, што вы а) ствараеце навіну або б) аб'ект вашай фатаграфіі мае цэннасць альбо ў сабе, альбо ад продажу імэджу. Тады важна не перакрэсліць законы прыватнасці. Менавіта ад цэннасці фатаграфій і існуе ваша права на аўтарства , якое трэба забараняць. Калі выстаўляеце свае імэджы на Фэйсбук, не чакайце цэннасці ад вялікага камерцыйнага інтарэсу. @ Юрась З Public domain значыць, што прыйшоў канец копіраўту, можна публікаваць без разрашэння. Калі пад сумневам, ці працягнецца , можна падпісаць " у час публікацыі". У чым у Вас праблема - што Зянону не патрэбна было прасіць дазвалення на прасрочаныя матэрыялы?! Дык не прасіў, бо не трэба!! Ператварылі добрую ініцыятыву Пазняка ў аддушыну выпусціць пар ненавісці.
ЯНКА напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 18:27
. Бенедзікт: « У мяне няма жаданьня ськідваць вас з п'едэсталу – знаўцы юрыдычных навукаў ». ~ ~ ~ . Нешта Вы адказалі, як селі ў … :) . Ужо самога Зянона абвінавацілі ў крадзяжы! Маўляў, ён такі ж як і Лу: тэй пачынаў з крадзяжа рашчоскі ў стуардэсы, а гэты паціхеньку піянерыць «чужыя» здымкі. Хоць у чым, абы толькі прычапіцца да Духоўнага лідара! Кіньце вы, панове, нават чытаць агідна. . Для тых, хто ў бранявяку, яшчэ раз патлумачу: выявы й тэксты могуць выкарыстоўвацца не ў камэрцыйных мэтах як ілюстрацыі з пазначэньнем аўтарства, калі яно вядомае. Калі аўтар не жадае, каб яго праца выкарыстоўвалася кімсьці, то павінен сам парупіцца, каб папярэдзіць аб гэтым.
2 напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 18:48
Прачытаў артыкул. Прыгожа напісана. Хочацца купіць кнігу. Прыйшла думка ў галаву: "дыктатар", які намі не кіруе, бясконца глыбейшы і танчэйшы за "апошняга".
praleska напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 18:51
братка Вожык, ёсць такая прылада як лупа. Праглядзіце праз яе, як памечаны здымкі. Filifionka, гэта менавіта Вы пачалі пра інсэнуацыі, што бедныя фатографы ня могуць атрымаць шматтысячныя кампэнсацыі праз суд. Пачалі справу за фатографаў, якіх нібыта Пазняк пакрыўдзіў? А крыўдзіцца ж няма за што, калі параіць і Вам на дадзеныя здымкі паглядзець.
братка Вожык напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 19:27
Ну вось,як я и писау раней. Кали не хапае адукацыи, каб добра адказаць па тэме, у нашым выпадку па юрыдычнай тэме, то тады пачынаецца плявузганне усялякай лухты.
Ветэрынар напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 20:06
фОтографы, дзімычы, старкова адкуль вы ведаеце што З. С. Пазьняк не пытаўся дазволу? - гэта па першае. Па другое - калі я надрукаваў у часопісе, кнізе карціну Пікасо мне таксама трэба ў яго спытаца дазволу. Як жа прыема бачыць вашу істэрыку калі пачуеце ці пабачыце слова Пазьняк. Прычым усе роўна ў якасьці палітыка, археолага, мастацтвазаўцы. У чалавека талент у розных сьфера, за ім ідуць людзі. А ад вас напэўна і гельмінты зягаюць. Але вялікі дзякуй што вы есць. А то па смяяцца не было б з каго.
Filifionka напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:00
"Мужыку" Вы пратухлі. На людзі не вылазьце. Рэй ён вядзе, ябідуплік.
www.Prastora.by напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:03
Набыць кнігу "Добрая фатаграфія" можна тут: http://www.prastora.by/knihi/pazniak-zianon-dobraia-fatahrafiia
Filifionka напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:04
Пралеска, я пачала гэтую справу хіба ў тым сэнсе, што напісала гэты тэкст. І няма чаго мне тут прымалёўваць рожкі і вусікі.
Anatol Starkou напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:21
Ветэрынар напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 20:06 адкажу быццам бы на ваш камент, а насамрэч усім хто тут пазьняковец, дый сабе таксама 1. з зянонаўшчынай мы ўжо раз абасраліся - даўно гэта было, але праўда - і здаецца шчэ й таму, што не казалі з самага пачатку ўслых пра яе недахопы і здаецца таму прыйшлі да ідалапакланення; 2. што такое зянонаўшчына - чытайце мой камент вышэй ад 13 верасня 2012 у 15:59, але тут скажу крыху інакш: зянонаўшчына - гэта лукашызм на беларускай мове, які не адбыўся таму, што прывёў да ўлады лукашызм на рускай; 3. для мяне вельмі нізка, калі б я дадумаўся ў нейкім выданні ці кнізе выкласці фотаздымак такой якасці, як бабулька і прэзідэнт "невядомага" фоташоп-майстра; 4. для мяне таксама нізка ўзяць з інэту некалькі не сваіх фотаздымкаў, перакласці іх у СВАЮ кнігу і казаць у ёй аб тых ці іншых + ці -; 5. самае галоўнае - ОК, гэту кнігу чэл стварыў. Што яшчэ? НЕ, не тады ў 1988-89 пасля чаго прастаяў каля мікрафона у ВС 5 год і збег за бугор, а менавіта ПАСЛЯ ТАГО, ЯК ЗБЕГ?! Кгіжкі, канцэпцыі? Яшчэ што? Бо маё пытанне датычыцца ЛЮДЗЕЙ, аб'яднання людзей, а не пісаніны ці слоў і наконт нянавісці яе да чалавека-Зянона няма вы, мы, я - ўвогуле ўсе хто так ці інакш былі побач з ім ці часам абагаўлялі яго - спустошылі гэтага чэла, спаганілі яму жыццё, і не даем спакою ў старыя гады вы, мы, я - ўвогуле ўсе - ня ведаем, што рабіць з гэтым пустазвонным намі створаным ідалам носімся з ім, як дурань з дзвярмі грыземся штодзень з-за пустой кніжкі з фоткамі, як быццам гэты шэдэўр хоць хто з фатографаў заўважыць ці праз N лят будуць навучаць у школе-вну мы побач з ім дурэлі і дурэем й канца краю гэтай дурасці няма толькі разам з намі - былымі яго паплечнікамі - гэты zя-ідыятызм сыйдзе хутчэй бы
Filifjoncy напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:28
Filifionka Вы пратухлі. На людзі не вылазьце. ==================================== Zatoe vy vylazice. Ranej vylazili toļki kab akhineju vjarzci, a cjaper jašče i pily w ruki pabrali... Ale ci toe jašče budze ! Vjadoma ž, babe daj toļki volju... Tamu ja i kažu, vjarnicesja da prystojnasci. Vašaja sprava KKK.
Starkovu напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:43
Starkow, tabe užo šmat hadow, nia dumaw, što khutka ž perad usjavyšnim staneš, spravazdaču dasi. Ci pra toe ty cjaper dumaješ, pra što tre bylo b padumac ?
Filifionka напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:53
Вы, мужык, дурань і дурань. Але абы здаровы былі. Што з вамі рэзацца.
між іншым напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:54
толькі разам з намі - былымі яго паплечнікамі - гэты zя-ідыятызм сыйдзе хутчэй бы Ну дык вось гэтыя словы адчаю поўнай пасрэднасьці і вазьміце сабе на спачын. І заткніце, Сальеры, наогул свай фантан, які жудасна надакучыў усім.
Filifjoncy напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 22:05
Вы, мужык, дурань і дурань. Што з вамі рэзацца. ======================== "Bo ja mužyk, durny mužyk..." Z nami vam rezacca ne vypadaje, dyk vy za kryžy uzjalisja ??? Režace. A mužyki i saprawdy durnyja!!! Bo kali b byli razumnyja, dyk babam voli ne dali b. A cjaper vo, raspustilisja baby, jak dzedava puga...Majju dumac, što pugaju ikh da prystojnasci toļki i paverneš cjjaper...
Жорик напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 22:40
Самое смешное, что ни один фотограф, чья работа там есть не предьявляет никаких претензий позняку, а шебуршится только всякое гэбье.
Ворша напiсаў(ла) 15 верасня 2012 у 17:18
Ворагі Пазьняка і ўсяго беларускага ашчэрыліся адразу, толькі ўбачыўшы ягонае прозьвішча і станоўчае, аб гэтым мужным і годным чалавеку, слова. Сексотаслоўе шукае для сябе ўжытку
VALKYRIJA напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 2:26
Filifjoncy напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 22:05 "Bo ja mužyk, durny mužyk..." Z nami vam rezacca ne vypadaje, dyk vy za kryžy uzjalisja ??? Režace. ------------------------------------ ШТО ГЭТА БЫЛО???... 8-О Адкуль на НН снежны чалавек??? :)))))))) Хачу бачыць фотку!!! Хачу!!! Заплачу фатографу за працу!!! Няхай Старкоў займецца карыснай справай замест таго, каб лаяцца на Пазняка... так можна да шызы дайсці!!! ----------------------------------- 2 Filifionka Спадарыня, што ж Вы не завабілі это АНО ў клетку? :))))))))))) Як было весела, а я прапусціла ;)
VALKYRIJA напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 2:37
Я не магу супакоіцца - снежны чалавек!!! Мяне пераконвалі, што яны існуюць, а я не верыла... Ха! Я пажартавАла наконт клеткі... запрашаю снежнага чалавека ў нашу цывілізацыю... :) Бяруся асабіста даставіць яго на першабытную стаянку - у нас іх хапае... Праўда, маманта ў мяне нямая. затое ёсць такое ж старажытнае аўто :)) Якія беларусы млявыя... Не адрэгаваць на такую сенсацыю!!! Толькі Філіфьёнкі здольны выманіць такіх унікумаў ;)))))
VALKYRIJA напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 3:22
2 Anatol Starkou напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:21 мы побач з ім дурэлі і дурэем й канца краю гэтай дурасці няма, толькі разам з намі - былымі яго паплечнікамі - гэты zя-ідыятызм сыйдзе, хутчэй бы ----------------------------------- Спадар Старкоў, кажыце за сябе... Калі Вы дурэеце, так не трэба свой дыягназ распаўсюджваць на іншых!!! Я вось зусім не дурэю... і не прымаю ўсё безумоўна ад пазнякоўцаў, а бяру тое, што лічу карысным для Беларусі... нават, калі Вам так не здаецца... Хопіць дурэць!!! НЕАБХОДНА шукаць кампрамісы... Чым хутчэй гэта зразумееце Вы, Пазняк, Барадач, Дзімыч і інш., тым большы шанец не трапіць у расейскі "капкан"
Vaļkiryji напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 11:38
Vy dobra prademanstravali svoju žanockasc. :)) Pisali svoj kamentar i pewna ž, jak zawždy, jazyk vysalapili, hrymasy korčyli i pa dupsi sjabe khlopali ???
Filifionka напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 12:10
Вылькірыя, навошта каму лавіць Няўлоўнага Чмо. Няхай бегае вольны па зарасьніках і дзярмозьніках, пугі ўе з лазы. Шкада, што я ўвогуле сарвалася на агрэсію ў бок такога нікчэмнага аб'екта. Агрэсію трэба траціць з вумом.
Filifjoncy напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 12:18
Шкада, што я ўвогуле сарвалася на агрэсію ў бок такога нікчэмнага аб'екта. ========================================= Časam khapaje adnaho imhneņnja, kab adčynic sutnasc. Kab adčynic vas, Filifjonka, navat i imhneņnja ne spatrebilasja. Jak dobra, što vy pakuļ što u menšasci sjarod pryvabnaj palovy čalavectva. Jakaja ž brydota hhetaja z`java - FEMINIZM !!!
VALKYRIJA напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 14:27
Vaļkiryji напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 11:38 Vy dobra prademanstravali svoju žanockasc. :)) ------------------------------------ Ооооо! Які камплемент!.. ад снежнага чалавека! Мне вельмі падабаецца, як вы рычыце - я сабачніца :)))) Тут была адна такая асоба - паўамерыканец... але бачыце - была толькі палавіна, ды ў Амерыцы... спадзяюся на цэласнасць на гэты раз. Я ў захапленні!!! Так як наконт стаянцы? ;)
VALKYRIJA напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 14:34
Vaļkiryji напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 11:38 Pisali svoj kamentar i pewna ž, jak zawždy, jazyk vysalapili, hrymasy korčyli i pa dupsi sjabe khlopali ??? ------------------------ Так-так... УСЁ гэта рабіла... намагалася наблізіцца да вашай сутнасці, каб спадабацца снежнаму чалавеку :) Так як наконт стаянцы? :)))))
Valkityji напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 14:38
Я ў захапленні!!! ========================== Davajce bez zališnich reveransaw. Ja j tak razumeju, što vy zakachalisja w mjane z peršaha pozirku. Так як наконт стаянцы? ;) =========================== "Stajanca" u mjane dobraja, budzece zadavoleny...
VALKYRIJA напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 16:46
Filifionka напiсаў(ла) 14 верасня 2012 у 21:04 Пралеска, я пачала гэтую справу хіба ў тым сэнсе, што напісала гэты тэкст. І няма чаго мне тут прымалёўваць рожкі і вусікі. --------------------------------- Шаноўная, па сутнасці артыкула выкажуся... Вы, безумоўна, правыя, калі б пытанні вырашаліся ў прававой дзяржаве... у нас жа заўсёды ўзнікаюць нейкія "але"... насельніцва паўсюдна карыстаецца "левым" інтэлектуальным прадуктам... Я не магу і сабе адказаць на пытанне - што з гэтым рабіць... Калі ісці прававым шляхам, большасць беларусаў матэрыяльна не выцягвае на сусветны інтэлектуальны прадукт... А хочацца!... :)) З другога боку, нашы музыкі, фатографы, пісьменнікі і інш. не ў стане зарабіць на жыццё, таму што мы ўсе займаемся КРАДЗЯЖОМ... Як хоць пачаць рабіць крокі ў прававы бок - гэта вялікая дыскусійная тэма... Не блага б было, калі б НН падымала такія пытанні з меркаваннямі саміх творцаў, юрыстаў... і датычна НАШАЙ рэчаіснасці
VALKYRIJA напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 18:57
Valkityji напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 14:38 Davajce bez zališnich reveransaw. Ja j tak razumeju, što vy zakachalisja w mjane z peršaha pozirku. -------------------------- Усё правільна! Галоўнае не якасці, а станоўчыя устаноўкі...
2 напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 19:18
НАМ НЕ ДАДЗЕНА СПАЗНАЦЬ Святло і цені Пазняка - І ноч Звыроды... Вось-вось дацягнецца рука Да кропкі, коды! Ды нам не дадзена спазнаць, Што будуць потым тутка граць...
НАМ КНЕХТАМ напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 19:35
Нам, кнехтам, не дадзена пазнаць, Што за тым ці потым будуць граць... Нам абы трындзець і ўсхваляць, Тое што не дадзена cпазнаць.
Vaļkiryji напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 19:44
Галоўнае не якасці, а станоўчыя устаноўкі... ====================================== Я ў захапленні!!! Хачу бачыць фотку!!! Я не магу супакоіцца ... Хачу!!! наблізіцца да вашай сутнасці, каб спадабацца... Заплачу... I paslja hetaha vy budzece cverdzic, što heta ne kachaņne??? Što heta bylo, Vaļkiryja ? Sex pa telefone? Haračaja linija??? Ustanowku sabe davali, čy jakasc svaju demanstravali ???
БАГДАНОВІЧЫ напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 22:50
НАМ КНЕХТАМ Да трыялета пакуль што не дацягнулі, але пачатак ёсьць, і добры! Плёну!
VALKYRIJA напiсаў(ла) 18 верасня 2012 у 2:15
2 Vaļkiryji напiсаў(ла) 17 верасня 2012 у 19:44 :))) Прааналізуйце сябе... што адчуваеце, калі бачыце яблык, персік... а лепш да доктара - так надзейней... можаце паскладваць мае словы ў розным парадку, магчыма палягчае... Правільна зрабіла Filifionka, што збегла :))) Да доктара! ДА ДОК-ТА-РА!
1 напiсаў(ла) 18 верасня 2012 у 6:42
КНЕХТ-КАМАР У начную хату, З-за далёкіх хмар, Адчыніўшы фортку Прыляцеў камар. Круціцца зануда Каля вуха ён Апастылым звонам Адганяе сон. Я ўсхапіўся з ложку, Узяўся за сякеру, Ды з размаху ўрэзаў Камару па херу !!! Камар закруціўся У шалёнай партыі, Выскачыў у фортку Паляцеў нах "Хартыю"...
Vaļkiryji напiсаў(ла) 18 верасня 2012 у 10:35
можаце паскладваць мае словы ў розным парадку, магчыма палягчае... ================================================ Jak ich, slovy, ne skladaj Atrymaješ uradžaj - Ni fasolja z burakom, Ni haroch z kapustaj, A pawnjuseņki mjašok Babskae raspusty Raspuscilis baby, Jak dzedava puha - Ne pamohuc daktary, A pamoža im carkva, Dy mužava papruha!!! :))
Опп напiсаў(ла) 18 верасня 2012 у 17:25
Самое интересное, что снимки Драчева, Грица, Федосенко в подавляющем своем большинстве не принадлежат данным авторам, а принадлежат их работодателям -- АФП, Ройтер, АП. И это эти международные информагентства должны предъявить свои претензии Пазьняку, что, вероятнее всего, они не будут делать ввиду мелочности для них фигуры Пазьняка и его краденой книжки. А вот Антон Мотолько и другие фотографы, которые живут с того, что самостоятельно продают свои снимки -- имеют полное право заявить о нарушении авторских прав. За снимки или надо было заплатить, или получить разрешение в случае некоммерческого проекта печатать их бесплатно. А слова -- раз в интернете, то бери сколько хочешь и бесплатно -- для колхозников родом из 70-х годов. С чем и поздравляю Пазьняка, Бенедикта и др. членов фанклуба.
66666666... напiсаў(ла) 18 верасня 2012 у 22:02
Опп Слушай, конторский и твоя компания, сколько вы будете гнать пургу, рассчитанную на полных дебилов? Скажи, какая ценность опубликована! Прямо Мотолько без сала и молока останется, если ему Позняк не выплатит гонорар за снимки, которые только потому и стали "событием", что появились в этой книге? Может, хватит уже брехать об одном и том же? Коль нет других аргументов, заткнитесь, блюстители аторских прав и ходатаи за других, которые сами почему-то молчат, пока вы свои рты не закрываете. Кроме денег, еще что-то есть сказать, контора?
Дзядзька напiсаў(ла) 18 верасня 2012 у 23:22
Выдатная кніга і вельмі добрая якасьць, раю ўсім набыць!
Опп напiсаў(ла) 19 верасня 2012 у 15:03
"Набыць"??? Так проект- таки коммерческий???
1 напiсаў(ла) 19 верасня 2012 у 18:40
2Опп Так вы - таки конторский ???
Федюньчик без Тани напiсаў(ла) 19 верасня 2012 у 18:52
Набежало параноиков: "Сперва сам добейся!". Специально для вас: http://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F
Дадаць каментар (прэмадэрацыя)

Націсканьне кнопкі «Дадаць каментар» азначае згоду з рэкамендацыямі па абмеркаванні.

Спам-фільтр: падлічыце, колькі будзе...

не бачу сімвалы
Галоўнае
Дашлі сваю навіну
Усе навіны
Курсы валют
24.11 НБ РБ
USD 10780
EUR 13520
RUB 235
PDF-версія
24
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Гарачыя тэмы
«Заданні з алімпіяды па расейскай мове не змагла выканаць ніводная з настаўніц»  29 Вы таксама лічыце, што школьныя веды існуюць толькі на паперы?
© ПУП «Суродзічы». Усе правы абароненыя. Выкарыстанне матэрыялаў дазваляецца пры ўмове спасылкі (для інтэрнэт-рэсурсаў - гiперспасылкi) на «НН»
Кантакт з Рэдакцыяй: пошта: nn@nn.by; тэлефоны: +375 17 284-73-29 (тэл./факс), +375 29 613-32-32 (Velcom), +375 29 707-73-29 (МТС). Skype: nashaniva
Дызайн сайта ТО «Brama»
www.brama.by
brama.art@gmail.com
Сістэма Orphus RATING ALL.BY