19.09.2012 / 11:41

Гурток «Беларуская культура» запрашае дзяцей малодшага школьнага ўзросту

У праграме: Мова і літаратура Беларусі, беларускія народныя традыцыі, дзіцячы фальклор і гісторыя роднага краю.

У гродзенскім Палацы творчасці дзяцей і моладзі працуе гурток «Беларуская культура». Дзейнасць гуртка разлічана на малодшы школьны ўзрост і будуецца на выснове тэарэтычных і практычных заняткаў з выкарыстаннем сучасных методык і тэхналогій. Для большага разумення і запамінання тэм, шмат часу адводзіцца гульням і практычным заняткам.

Праграма ўключае:

Мова і літаратура Беларусі

Мова продкаў. Першыя пісьмовыя крыніцы. Мова старажытных летапісаў. Рукапісная кніга. Аб паходжанні беларускіх слоў. Мастацкае слова і перыяды яго развіцця. Беларуская літаратура сярэднявечча і беларускія асветнікі. Першая друкаваная кніга ў Беларусі.

Пісьменнікі Гродзеншчыны. Месцы, звязаныя з імі. Нашы мясціны ў творах мастацкай літаратуры. Сучаснае літаратурнае жыццё горада. Літаратурныя аб’яднанні, таварыствы, клубы. Літаратурныя старонкі ў мясцовай газеце.

Беларускія народныя традыцыі

Новы год і Каляды. Калядныя і навагоднія звычаі беларусаў і іншых народаў. Масленка. Гуканне вясны. Вялікдзень. Прыкметы, якія суправаджаюць кожнае свята.

Дзіцячы фальклор

Беларускія народныя казкі. Прыказкі і прымаўкі. Загадкі. Легенды і паданні. Фальклорныя матывы ў творах беларускіх пісьменнікаў (Купалы, Коласа, Танка і інш.). Гульні дзяцей беларусаў у калядна-абрадавых святах. Вобраз казы, мядзведзя і іншых звяроў у вераваннях і гульнях беларусаў.

Гісторыя роднага краю

Жыццё беларускіх плямён і адкуль мы гэта ведаем. Як і дзе ўзнікалі паселішчы? Назва «Белая Русь». Заняткі старажытных жыхароў Беларусі. Рэкі ў жыцці чалавека. Наш Нёман. Узнікненне Гродна на беразе Нёмана. Гісторыя нашага горада. Легенды ўзнікнення горада. Вуліцы Гродна. Мая вуліца. Назвы вуліц і іх паходжанне.

Усе жадаючыя запітсацца ў гурток могуць звяртацца па адрасе: Каложскі парк, 1 (былы Палац піянераў), каб. 206, тэл. 8 (0152) 74 49 22, +375 (29) 886 89 14.