04.10.2014 / 23:38

Премии Конгресса исследователей Беларуси получили Белый, Тихомиров, Лобач, Горных, Рассолько 13

В области социально-политических наук победил совсем молодой исследователь Игорь Рассолько.

Премия Конгресса исследователей Беларуси за лучшую научную публикацию вручается в разделах истории, гуманитарных наук и социальных наук. С этого года премию в области гуманитарных наук объединили с премией имени Зоры Кипель Североамериканской ассоциации исследователей Беларуси.

В отличие от прошлого года, в этом году Премией удостаивались отдельно: лучшие монографии и лучшие статьи. На премию могли претендовать авторы произведений 2012—2013 годов.

Премии были вручены вечером 4 октября в большом зале Университета Витаутаса Великого в Каунасе.

Вели церемонию философ Игорь Бобков и теолог Наталка Василевич.

Конверты с результатами голосования экспертов вскрыли за час до церемонии в присутствии номинантов.

И вот результаты.

Премию за лучшую историческую монографию получил безусловный бестселлер и, одновременно, книга, полная открытий. Это владелец агроусадьбы «Мартинова гусь» и одновременно ученый Алесь Белый. «Хроника Белой Руси: Имагалогия Беларуси ХII—ХVIII вв.»

Очень напряженная конкуренция была в номинации «Историческая статья». В конце концов победила статья историка Андрея Тихомирова «Женские образы в «западнорусском» нарративе».

Премию за монографию в гуманитарных науках получил этнограф и историк из Полоцкого университета Владимир Лобач за книгу «Миф. Пространство. Человек: белорусский традиционный ландшафт в семиотической перспективе».

Премию за статью в гуманитарных науках получил Андрей Горных за статью «Капитализм и тревога».

И, наконец, в области социально-политических наук победил совсем молодой автор Игорь Рассолько за статью «Факторы воспроизводства белорусской идентичности в пограничных пространствах Польши и Литвы».

* * *

В шорт-лист премии входили:

Гісторыя. Манаграфіі

Алесь Белы. Хроніка Белай Русі: Імагалогія Беларусі ХІІ—ХVIII ст. — Смаленск: Інбелкульт, 2013.

Гардзіенка Наталля, Юрэвіч Лявон. Рада БНР (1947—1970). Падзеі. Дакументы. Асобы. — Мінск: Кнігазбор, 2013.

Аляксандр Гужалоўскі. Чырвоны аловак. Нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР. 1919—1941 гг. — Мінск, 2012.

Юры Лаўрык. Кнігі і кнігазборы куцеінскага Богаяўленскага манастыра ў сярэдзіне XVII ст. Мінск: Тэхналогія, 2012.

Андрэй Янушкевіч. Ливонская война 1558—1570 гг. и Великое княжество Литовское. Мінск: Медисонт, 2013.

Гісторыя. Артыкулы.

Васіль Варонін. Княжанне Альгерда ў Віцебску // Беларускі гістарычны часопіс. 2013, №7. С. 4—14.

Алег Ліцкевіч. Гародня і Гарадзенскі рэгіён ў другой палове ХІІІ – XIV ст.: назва і межы // Гарадзенскі палімпсест 2012. Людзі даўняй Гародні. XV—XX ст. Гродна, 2013. С. 10—59.

Аляксандр Пашкевіч. Нацыянальныя працэсы ў Палескім ваяводстве ў 1920-я гг. праз прызму вынікаў выбарчых кампаній у польскі парламент // Arche. 2013. № 4. С. 99—210.

Скеп’ян Настасся. Соф’я Слуцкая: праваслаўная святая каталіцкага веравызнання // Да сваёй гісторыі: Сярэднявечча і Ранні Новы час. Смаленск, 2013. С. 72—85.

Андрэй Ціхаміраў. Жаночыя вобразы ў «заходнерускай» нарацыі // Homo Historicus 2012. Гадавік антрапалагічнай гісторыі, пад рэд. А. Смаленчука, Вільня: ЕГУ, 2012. С. 69—88.

Гуманітарныя навукі. Манаграфіі

Максім Жбанкоў. No Style. Белкульт между Вудстоком и «Дажынкамі». — Вільня: ЕГУ, 2013.

Уладзімір Кароткі. Беларуская літаратура і гісторыя. – Мінск: БДУ, 2013.

Вольга Лабачэўская. Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации. – Мінск: Беларус. навука, 2013.

Уладзімір Лобач. Міф. Прастора. Чалавек: беларускі традыцыйны ландшафт у семіятычнай перспектыве. — Мінск: Тэхналогія, 2013.

Любоў Ляўшун. Рэлігійнае пісьменства кірылічнай традыцыі XI–XV стст. — Мінск: Беларус. навука, 2013.

Юры Пацюпа. Анонс: квадрат тэкстаў. — Мінск: І.П.Логвінаў, 2013.

Гуманітарныя навукі. Артыкулы.

Андрэй Горных. Капитализм и тревога // Топос №1, 2013. С.12—30.

Юлія Марцінавічэне. Трансформация идеи политического участия: Руссо, Рансьер, Лакло // Топос №2, 2013. С. 73—91.

Святлана Паляшчук. Photographers Talk: Online Discussion Forums in Belarus. In R. Miller, J. Carson, & T. Wilkie (Eds.), The Reflexive Photographer (pp. 170–201). Edinburgh: Museumsetc.

Аляксандр Пяршай. Феминистская языковая реформа как ресурс беларуского национализма: частный случай «феминизации беларуского языка»// Ab Imperio: Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. №1 (2013). C. 303—327.

Святлана Скамарохава. Belarusian Literary Landscape and Translation Waves. In: Saldanha, Gabriela & Angela Kershaw (eds.) Literary Landscapes and the Reception of Translation. Special issue of Translation Studies, 2013, 6 (2), 110-121.

Сацыяльныя навукі

Андрэй Валодзькін. Адносіны Беларусі і Азербайджана ў 1992—2012 гадах // Палітычная сфера. №20. 2013. С. 21—39.

Дзмітрый Ісаёнак, Таццяна Чыжова. Эвалюцыя беларускай мадэлі прыватызацыі з 1990 па 2011 год: перадумовы, канцэпцыі, зацікаўленыя суб’екты, вынікі, сацыяльныя наступствы // Палітычная сфера. №20. 2013. С. 122—140.

Аляксандр Ланеўскі. Ад пратэсту да супраціву: вакол справы «беларускіх анархістаў».

Ігар Расолька. Факторы воспроизводства белорусской идентичности в пограничных пространствах Польши и Литвы // Социология. №1. 2013. С. 116—129.

nn.by

0
раніца / Ответить
05.10.2014 / 07:01
дзе фота ўсіх пераможцаў і ўсіх намінатаў????????????????? ці ж зашкодзіць беларусам паглядзець на прадстаўнікоў свае эліты????
0
Лукашанец / Ответить
05.10.2014 / 08:47
Цікава і смешна тое, што гісторыя і сацыяльныя навукі былі аддзеленыя ад гуманітарных. Такія парушэнні логікі як раз у стылі гуманітарыяў. Што тычыцца кангрэсу, ганебна, што ён адбыўся не ў Беларусі. Бо выходзіць, што яго ўплыў на грамадства амаль нулёвы: чарговыя тэарэтычныя разважанні. Цікава, ці прапаноўвалі дакладчыкі практычныя шляхі вырашэння беларускіх праблем.
0
Аляксей Ластоўскі / Ответить
05.10.2014 / 15:42
Падзел навук на сацыяльна-палітычныя і гуманітарныя - досыць традыцыйны і ўстойлівы, нічога смешнага ў ім няма. Закінуць нам можна, што гісторыю мы "вылучылі" з гуманітарных навук, але гэта было зроблена выключна па тэхнічным прычынам. Калі рабіць толькі адну намінацыю па гуманітарным навукам, то відавочна, што ў ёй будуць дамінаваць гістарычныя працы, паколькі іх больш і ўзровень агулам вышэйшы. Але хацелася б таксама прастымуляваць і іншыя гуманітарныя дысцыпліны, толькі такімі матывамі і абумоўлены дадзены падзел. Мы самі марым пра тое, каб Кангрэс адбываўся ў Беларусі. Пакуль што гэта складана па цэламу спектру прычынаў, у большасці не ад нас залежных.
Показать все комментарии/ 13 /
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, активируйте JavaScript в настройках своего браузера