09.02.2015 / 20:04

, . , Apple, Samsung , .

, , . , , , , .. , .

, . . , . , , , VSEPRINTERA, . , , www.VsePrintera.ru .

, . , .

- http://www.VsePrintera.ru/.

- -.

.: +7 (812) 494 88 62.