09.11.2016 / 09:10

. , . , , .

, . . , . , , , , .

. http://rabota.nur.kz//+/. . . , , , , .

,. , . , , .

. , , . rabota.nur.kz . .

. , , . , . .

, . , . . , . , . , .