Тэл. 8 (029) 7539196 alesknigi@mail.ru

Кошты па-дамоўленасці, пазначце што Вас цікавіць, ёсць падарункі.

Серж Мінскевіч “Я з Бум-Баі-Літа”, “Тазік Беларускі”, “4+4+4”, Туровіч “Корпус”

Артур Клінаў альбом “Дванаццаць”, “горад “СОНца”, “Малая Падарожная кніжыца па горадзе “СОНца”, pARTyzan 4-8 “Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі”Нью-Ёрк 1999. Настольны каляндар “Бацькі Беларусі” 2009«Arche» (камплект 2005, 2006,2007,2008 асобныя нумары) у т.л.”Тоўсты”Шматгадовыя камплект “НАШАЙ НІВЫ” (у т.л сёлятні)Запісы 2008 (Нью-Ёрк – Менск)Адам Шостак «Спатканне-не»Альманах «Гоман», (Усебеларускi альманах, адраджэнне «Гомана» пач. 20-га стагоддзя. Больш за 100 аỳтараỳ у кожным нумары. Галоỳная лiт падзея 2006-7 гадоў. Шырокiя магчымасцi для публiкацый аỳтараỳ) «Кнігарня Нашай Нівы» Булгакаў “Геапалітычнае месца Беларусі“Гісторыя бел нацыяналізма”(рус.бел) , Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі, Катлярчук “Шведы ў гісторыі Беларусі”, Станкевіч “Гістарычная творы”, “За родную мову і праўдзівы назоў”, “Язык і языкаведа”(лінгвістычныя творы), Паліталёгія ,Хадановіч “Сто лістоў...”, Адамовіч “Да гісторыі беларускай літаратуры”, Туронак “Мадэрная гісторыя беларусі”, “Найяснейшая рэч Паспалітая”.. . усе кнігі серыі. Сучасная проза, паэзія, Лепшыя творы “Нашай Нівы”. Кінігі з серыі “Беларускі кнігазбор” (у т. Саражытная бел, літаратура, Бел. Літаратура Польшчы, Булгарын, Колас, Мальдзіс, Грахоўскі, інш...) “Гістарычны шлях бел.нацыі і дзяржавы”«Архiвы Беларусi» (iнфармацыя пра архiвы краiны, гiсторыя, каардынаты, фонды, неабходны ỳсiм, хто займаецца гiсторыяй)Быкаỳ. збор твораỳ . Бiблiя Скарыны (1,2,3), Энцыклапедыя «Скарына»(рус. Бел. мовы), скарыназнаỳства.Гісторыя сярэднявечча, рыцарства, Беларуская шляхта,«Лёсiк – творы» (аỳтар першых дарэформеных падручнiкаỳ б.м., творы па гiсторыi, многа надрукавана, перадрукавака ỳ першыню ...)Сцяцко «Культура мовы» (сучасны падручнiк б.м., добрыя водгукi ад настаỳнiкаỳ) «Матэматычная энцыклапедыя» ( упершыню даецца тлумачэнне м.тэрмiнаỳ на б.м.)Кнiгi на польскай, ангельскай мовах, бiблiятэка рознамоỳных слоỳнiкаỳ. Мiцкевiч «Дзяды», «Санеты»(польск.бел.м.) Зборнiк даследванняỳ тв. Мiцкевiча.Падручнiкi, даследваннi па старабеларускай, мове ведыйскага перыяда. «Беларуская мова i Інтэрнет» Б.м. у Інтэрнеце, iнфармацыя пра сайты, тэорыя. Мельнiкаỳ: «З неапублiкаванай спадчыны» «Жыцiе Еỳфрасiнii Полацкай» (. «Жыцiе... Кiрыла Тураỳскага»).... «гiсторыя беларускай лiтаратуры»(курс лекцый). Залiвака «Историография генеалогии Беларуси (Х—ХХ! в.в.)», «Спiс землеỳладальнiкаỳ Менскага павета». (упершыню абнародаваны даследваннi па генеалагii) История рода Заливако Выдавецтва “Athenaeum”: «Рэабiлiтацыя», «Беларуская iдэя», «Шуфляда», «Нонканфармiзм»(даведнiк). Беларусь-Японiя.(канферэнцыя, Гашкевiч. Краязнаỳчыя матэрыялы)

Без-Корнилович Исторические записки... Белоруссии (реп.1855) «Who is Who in the Republik of Belarus»(Кто есть Кто в Беларуси, Хто ёсць хто на Беларусi) (розныя ) Хрысцiянскiя часопiсы i выданнi. «Хрысцiянская думка», «Праваслаỳе»... іншыя Перыядычныя выданніФрагмэнты., асобныя нумары Фактычна, першы часопiс еỳрапейскага ỳзроỳню, пераклады, персаналii, лепшыя тэксты 90-х, крытыка, бiяграфii, шматбаковы агляд творчасцi колькiх дзясяткаỳ лепшых лiтаратараỳ) Часопiс «Arche» (камплект 2005, 2006,2007,2008 асобныя нумары)«Полацак» (розныя нумары, выданне беларусаỳ у ЗША)«Беларускi гiстарычны часопiс»розныя «Студэнцкая думка», «Дзеяслоỳ»...»Калоссе», «Пелессе».... Навумовiч «Беларуская лiтаратура» (адзiн з лепшых унiверсальных падручнiкаỳ па б.лiтаратуры – ад старэйшых класаỳ да ВНУ, ад старажытнасцi да суч.)Кнiгi прысвечаныя 2-й сусветнай вайне. Сталiнскiя рэпрэсii, калектывiзацыя. Эпоха «застоя», дысiдлэнства «самвыдат», перабудова»...Эксперыментальная лiтаратура: авангард, постмадэрнiзм, «Бум-Бам-Лiт», Логвiнаỳ», «Шмэрцьвэрк», «Соты», «ТВЛ», «Паэзiя новай гкенерацыi», сучасная поставангардная паэзiя, проза, крытыка (многа) iнш...Курапаты (бел. i англ. мовы) «Палiтычныя партыi Беларусi» (пач ХХ стагоддзя) Серыя «.Восточнославянский фольклор: поиски новых подходов».Грыцкевiч Гiсторыя i мiфы. Час выбару. Наша Нiва (рэпр.) «Гаваркiя iстоты» Шыдлоýскi «Рысы майго пакалення»., Смiт Нацыяналiзм у ХХ стагоддзi» Лоýз Уводзiны ý палiтыку,Фальклор, этнаграфiя, этналогiя, архiтэктура.Журналiстыка. інш.

Шукаю кнiгi па Беларускай тэматыцыГiсторыя, этнаграфiя, фальклор, культаралогiя, авангард, постмадэрнiзм, медыявiстыка, архiтэктура, краязнаỳства.