(6.05.1904—30.08.1929)
  «Падаюць сняжынкі—дыяменты-росы»,
  Падаюць бялюткі за тваім вакном.
  І бяжыць юнак па першым снезе босы
  Да труны з жытнёвым просценькім вянком.
  Ён бяжыць і плача, а труна—пустая,
  Не труна, а яма вырыта яму
  І яна ў Сібіры, як жана, чакае
  І чакаць шчэ будзе не адну зіму.
  Раптам снег знікае, быццам бы згарае,
  І ў табе агнёва закіпае кроў.
  За вакном лістота ціха ападае—

  Засцілае жнівень сцежку да кладоў,

  Па якой у лепшы свет адыдзеш скора,
  Не спазнаўшы цалкам шчасця і бяды,
  А сябры твае ў Сібіры, як у моры,
  Застануцца без магілаў назаўжды.
  І бяжыць юнак ізноў па снезе босы
  Да сваёй магілы, дзе даўно ў журбе
  «Падаюць сняжынкі — дыяменты-росы»,
  Падаюць бялюткі на яго й цябе...

11.02.2005