аўтарка тэксту «Некаторыя пытанні транслітарацыі…».

Т.: (29)7618884, (44)7437863, z_sauka@yahoo.com