— Зараз жа пакажы гэты ліст. Па почырку на канверце відаць, што ён ад жанчыны. Дый, зноў жа, чаго гэта ты так збялеў, чытаючы?

— Вазьмі, каханая, гэта рахунак з твайго салона прыгажосці…