Канвэер сьмерцi:

Дакумэнты, сьведчаньнi, успамiны.

 

Архiў Найноўшае Гiсторыi рыхтуе да друку зборнiк унiкальных дакумэнтаў, апрацаваных i падрыхтаваных да друку гiсторыкам Iгарам Кузьняцовым.

Пра масавыя рэпрэсii напiсана нямала. Асаблiвую цiкавасьць да гэтых трагiчных старонак гiсторыi тлумачыцца перш за ўсё iмкненьнем выкрыць таталiтарызм у мiнулым i будучым, не дапусьцiць ягонага рэцыдыву.

Дакумэнты, якiя прадстаўленыя ў гэтай кнiзе, дазваляюць аспрэчыць спрошчаныя на сёньня стэрэатыпы, удакладнiць некаторыя ацэнкi, а значыць, больш яскрава ўявiць адзiн з самых складаных i трагiчных пэрыядаў нашай гiсторыi.

Гэтая кнiга складзеная з дакумэнтаў, бюракратычных паводле паходжаньня й характару, напiсаных канцылярскай мовай. Яны раскрываюць мэханiзм рэпрэсiяў i канкрэтныя спосабы iх ажыцьцяўленьня, якiя характарызуюць структуру i прынцыпы дзеяньня дзяржаўнай машыны, што стваралася для арганiзацыi катаржнай працы й зьнiшчэньня людзей у масавых маштабах.

У кнiзе даецца аналiз стварэньня i функцыянаваньня рэпрэсiўнай сыстэмы на тэрыторыi СССР у пэрыяд з 1920 да пачатку 1950-х гадоў.

Сярод дакумэнтаў, што публiкуюцца ў гэтай кнiзе — дырэктывы, пастановы, загады, дырэктыўныя лiсты, дакладныя запiскi i справаздачы ОГПУ—НКВД—МГБ, рашэньнi ВКП(б), СНК i УЦВК СССР. У спэцыяльны разьдзел выдзеленыя ўспамiны ўраджэнцаў Беларусi, якiя прайшлi празь пекла сталiнскiх канцэнтрацыйных лягераў. Большасьць дакумэнтаў друкуецца ўпершыню.

Сачыце за анонсамi!