30.03.2018 / 10:29

ֳ ? 1

0
Žvir /
30.03.2018 / 11:54
Smiešnaja pytaņnie. Kab adkazac` na takoje pytaņnie - treba byc` u temie, što takoje tyja NORMY.

Ci šmat chto viedaje, što mienavita tyčycca tych normaū, i jak vyhliadajuc` srodki pricipažarnych systemaū ??? :) Z zapalkami nie bavišsia, u ložku nie pališ - znacyc` normy procipažarnaj biaspieki vykonvaješ...:))
, , JavaScript